a
สส.รทสช. รับทราบมติ กก.บริหาร ส่ง 4 รมต. ร่วมจัดตั้งรัฐบาล

29 ส.ค. 66 – สส.รวมไทยสร้างชาติ รับทราบมติกรรมการบริหารพรรค ส่ง 4 รัฐมนตรีร่วมจัดตั้งรัฐบาล เดินหน้าทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการประสานงานและ สส.ของพรรคว่า นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค และนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรคได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร ที่คัดเลือกผู้เหมาะสมไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรคทั้งหมด 4 คน ซึ่งได้ส่งรายชื่อไปให้กับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลแล้ว มีชื่อ นายพีระพันธุ์ ไปดำรงตำแหน่งรองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สส.นครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอนุชา นาคาศัย สส.ชัยนาท ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายกฤษฏา จีนะวิจารณะ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นโควตาคนนอก โดยพรรคได้พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีทั้งคนในและคนนอก เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติอย่างสูงสุด สำหรับการนำคนนอกเข้ามาเป็นรัฐมนตรี พิจารณาจากบุคคลที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถในกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย ให้ขับเคลื่อนงานของกระทรวงการคลังได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่าสำหรับการเลือกคนในมาเป็นรัฐมนตรี พรรคพิจารณาจาก สส.เขตที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน เป็น สส.มาหลายสมัย มีความเหมาะสมเรื่องความรู้ความสามารถ เป็นการพิจารณาควบคู่ในหลายด้าน จึงได้ สส.เขตทั้ง 2 คนมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งที่ประชุมพรรคมีความเห็นร่วมกันให้ทั้ง 4 คนไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ในคณะรัฐมนตรีที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศ ร่วมกันสร้างผลงานให้ประชาชน ส่งผลให้พรรคเข้มแข็งและทำงานให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของพรรคต่อไป

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org