a
4 องค์กรชาวไร่อ้อย ร้องพรรคภูมิใจไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือราคาอ้อย 120 บาทต่อตัน

28 ส.ค. 66 – 4 องค์กรชาวไร่อ้อยที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดี เพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิตปี 2565-2566 ร้องพรรคภูมิใจไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือราคาอ้อย 120 บาทต่อตัน

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และนายยศวัฒน์  มาไพศาลสิน สส.กาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย รับหนังสือร้องเรียนเรื่องเงินช่วยเหลือราคาอ้อย 120 บาทต่อตัน จากนายกำธร กิติโชติทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และองค์กรชาวไร่อ้อย 4 องค์กร ประกอบด้วย สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย

ประธานที่ปรึกษาสหพันธ์ชาวไร่อ้อยฯ กล่าวว่า ชาวไร่อ้อยขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และคณะผู้บริหารพรรค ขอให้บริหารประเทศด้วยความราบรื่นในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล และได้ผลักดันนโยบายของพรรคเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั้งประเทศ อีกทั้งได้ขอให้สนับสนุนและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาวไร่อ้อย คือ ปัญหาความเดือดร้อนตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดี เพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิตปี 2565-2566 ในอัตราตันละ 120 บาท ที่รัฐบาลชุดเก่าได้สัญญาไว้ แต่ปัจจุบันเกษตรกรชาวไร่อ้อยยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ จึงขอฝากให้รัฐบาลชุดใหม่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตลอดเข้าโรงงานในฤดูการผลิตปี 2543/2546 ในอัตราตันละ 120 บาท

ด้าน รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า เป็นสิทธิ์ของชาวไร่อ้อยที่เคยเรียกร้องและได้เคยรับปากว่าจะทำให้ แต่ยังไม่มีการดำเนินการจึงมาฝากเรื่องให้รัฐบาลชุดใหม่ ตนในฐานะอยู่ในแวดวงชาวไร่อ้อย มีความเข้าใจเกษตรกร ซึ่งทางรัฐบาลเห็นความเดือดร้อนชาวไร่อ้อย จะผลักดันทำงานให้เต็มกำลังในระยะเวลาไม่นาน

ทัดดาว ทองอิ่ม ข่าว / เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org