a
ประธานรัฐสภา ให้รอการประสานจากรัฐบาล ก่อนนัดวิปสามฝ่ายกำหนดวันแถงนโยบาย

28 ส.ค. 66 – ประธานรัฐสภา ยังไม่กำหนดวันแถลงนโยบาย ให้รอการประสานจากรัฐบาล ก่อนนัดวิปสามฝ่ายหารือ ชี้กรณีตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านฯ พรรคฝ่ายค้านที่มีเสียงมากสุดแจ้งสละสิทธิ์ เพื่อให้ สส.ที่เป็นหัวหน้าพรรคลำดับรองรับตำแหน่งได้ เผยนัดประชุมทุกพรรคจัดสรรตำแหน่งกรรมาธิการ 35 คณะให้แล้วเสร็จในสัปดาห์นี้

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการแถลงนโยบายของรัฐบาล ภายหลังหากมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีและเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้ว ว่ายังไม่ได้รับการประสานจากรัฐบาล ส่วนจะเป็นวันที่ 8 กันยายน นี้ หรือไม่นั้น ประธานรัฐสภา ระบุว่าเมื่อมีการประสานมา จะนัดประชุมวิปสามฝ่าย เพื่อหารือกำหนดวันและเวลา สำหรับให้รัฐบาลแถลงและสมาชิกรัฐสภาได้อภิปรายซักถาม แต่กรอบเวลาจะเป็นกี่วันนั้น ต้องดูการแถลงนโยบายครั้งที่ผ่านมาประกอบกับความเห็นจากสามฝ่าย ซึ่งคาดว่ารัฐบาลต้องการเวลาพอสมควรในการชี้แจง ส่วนข้อถามเรื่องตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ที่ขณะนี้พรรคก้าวไกลมีจำนวน สส.เป็นเสียงข้างมากของพรรคฝ่ายค้าน แต่ยังมี สส.ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่งนั้น ตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร กำหนดให้หัวหน้าพรรคที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลและไม่ได้เป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และมีเสียง สส. มากที่สุดในฝ่ายค้าน ดำรงตำแหน่งดังกล่าว แต่หากพรรคก้าวไกลไม่ประสงค์รับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านฯ และยังต้องการทำหน้าที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง จะต้องแจ้งมาให้ทราบ เพื่อสละสิทธิ์ให้กับพรรคฝ่ายค้านที่มีเสียง สส. เป็นลำดับรองลงมา รับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านฯ  เนื่องจากรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมฯ กำหนดว่าจำเป็นต้องมีตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านฯ เพื่อปฎิบัติหน้าที่ในสภาและเป็นหนึ่งในกรรมการสรรหากรรมการในองค์กรอิสระตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นกรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรด้วย

ประธานรัฐสภา ตอบข้อถามกรณีขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีเสียง สส.เป็นลำดับที่สอง แต่ยังไม่มีตำแหน่งหัวหน้าพรรคด้วยว่า จะต้องให้พรรคที่มีจำนวนเสียงในลำดับรองลงมาทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านฯ ซึ่งหากเลื่อนมาถึงพรรคที่มีจำนวนเสียง สส.เพียงคนเดียวแต่ สส. ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคถือเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองจะต้องรีบไปดำเนินการกันเอง เพื่อปรับเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเหมือนอดีตที่ผ่านมา ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านฯ ไม่ได้มีกรอบเวลาชัดเจน หากพรรคการเมืองพร้อมเมื่อใดสามารถแจ้งมายังสภาเพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่อไป  ส่วนเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 35 คณะ  ขณะนี้มีความชัดเจนถึงการจัดสรรพรรครัฐบาลและฝ่ายค้านแล้วจึงสามารถแต่งตั้งได้ โดยตนได้หารือกับ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง แล้วและจะมีการเรียกประชุมทุกพรรคการเมืองในสัปดาห์นี้ ถึงการจัดสรรสัดส่วนและตำแหน่งในแต่ละคณะ คาดจะใช้เวลา 2-3 วัน ในการหารือให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ เพื่อเข้ามาทำหน้าที่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับประชาชน

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org