a
สส.สรชัด พรรคชาติไทยพัฒนา ขอกรมทางหลวง สร้างสะพานข้ามแยกบริเวณจุดกลับรถหน้าห้างโลตัส – หน้าวัดลาวทอง จ.สุพรรณบุรี

27 ส.ค. 66 – สส.สรชัด พรรคชาติไทยพัฒนา ขอกรมทางหลวง สร้างสะพานข้ามแยกบริเวณจุดกลับรถหน้าห้างโลตัส – หน้าวัดลาวทอง จ.สุพรรณบุรี พร้อมเร่งรัดการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สายบ้านมะขามล้ม – ถ.วงแหวนสุพรรณบุรี ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อำนวยความสะดวกด้านคมนาคมให้ประชาชนในพื้นที่

นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า การจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 กรุงเทพฯ – ชัยนาท บริเวณจุดกลับรถหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส เส้นทางสัญจรเข้าสู่ตัวเมืองสุพรรณบุรี และจุดกลับรถบริเวณหน้าวัดลาวทอง เส้นทางจากตัวเมืองสุพรรณบุรี เข้ากรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรหนาแน่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางสำคัญมีรถยนต์ใช้สัญจรมากกว่า 20,000 คันต่อวัน และมักเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณสร้างสะพานข้ามแยกบริเวณจุดกลับรถดังกล่าว เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

สส.สรชัด ยังเรียกร้องให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สายบ้านมะขามล้ม – บรรจบทางหลวงหมายเลข 375 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) เส้นทางลัดเชื่อมโยงระหว่างตัวเมืองสุพรรณบุรีไปสู่จังหวัดนครปฐมและลงสู่ภาคใต้ ซึ่งการก่อสร้างระยะแรกช่วงบ้านมะขามล้ม มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 89 แล้ว แต่ขณะนี้ติดปัญหาการก่อสร้างตรงจุดเชื่อมตัดทางรถไฟ เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ยังไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org