a
สส.พรรคใหม่ ยินดีโหวตให้ นายเศรษฐา เป็นนายกฯ

22 ส.ค. 66 – สส.พรรคใหม่ ยินดีโหวตให้ นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกฯ หากการเสนอชื่อเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ หวังให้เร่งแก้ปัญหาปากท้อง ช่วยประชาชนแก้หนี้สิน

นายกดิทัช แสงธนโยธิน สส.พรรคใหม่ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา อภิปรายภายหลังมีการเสนอชื่อ นายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย ต่อที่ประชุมรัฐสภา ว่าตนยินดีโหวตให้ โดยขอให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่ต้องเข้ารับผิดชอบ ขอฝากเรื่องปัญหาปากท้องประชาชนที่เดือดร้อนจากภาระหนี้สิน รวมถึงปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกิน ในขณะที่รัฐบาลไม่ให้การเยียวยา จึงหวังว่าหากมีรัฐบาลชุดใหม่จะให้ความสำคัญเข้าแก้ไข โดยเฉพาะการให้ประชาชนรากหญ้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตนหวังให้นายกฯ นำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองลดปัญหาความขัดแย้ง หากการเสนอชื่อนายกฯ เป็นไปตามครรลองและหลักการของรัฐธรรมนูญตนยินดีออกเสียงให้

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org