a
หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ชี้แจงเหตุผลร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย ย้ำต้องการสลายขั้วการเมือง หวังเดินหน้าพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

21 ส.ค.66 – หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ชี้แจงเหตุผลร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย ย้ำต้องการสลายขั้วการเมือง หวังเดินหน้าพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า สร้างความสามัคคีปรองดอง และปกป้องสถาบันหลักของชาติ

นายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค – Pirapan Salirathavibhaga ถึงกรณีที่พรรครวมไทยสร้างชาติ และพรรคการเมือง อื่น ๆ ตัดสินใจร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย ว่า ตนต้องขอโทษอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว แต่พรรครวมไทยสร้างชาติตระหนักดีว่า พรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เป็นพรรคที่เคยยืนอยู่ฝั่งตรงข้าม และพรรคเพื่อไทยเองก็มีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเชิญพรรครวมไทยสร้างชาติ และอีกหลายพรรคเข้าร่วมรัฐบาล แต่ทุกพรรคการเมืองตระหนักและยอมรับว่าแต่ละพรรคไม่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ที่มากพอที่จะสามารถดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลหรือดำเนินการทางการเมืองตามนโยบายหรือตามแนวทางของตนได้อย่างเด็ดขาด

หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า พรรคเพื่อไทยเคยพยายามจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับบางพรรคการเมืองที่ได้เสียงมากกว่าแต่ไม่สำเร็จ หน้าที่การจัดตั้งรัฐบาลจึงตกมาเป็นของพรรคเพื่อไทย อย่างไรก็ตาม พรรครวมไทยสร้างชาติ ไม่สามารถปล่อยให้ประเทศไม่มีรัฐบาลหลังการเลือกตั้งได้ และไม่ต้องการเสี่ยงต่อการให้พรรคการเมืองที่เป็นอันตรายกับบ้านเมืองมีโอกาสกลับมาเป็นรัฐบาลได้อีก ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสถาบันหลักของชาติอีกอย่างมากมายมหาศาล ดังนั้น การที่พรรครวมไทยสร้างชาติ เข้าร่วมรัฐบาลน่าจะเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองได้ดีกว่า

นายพีระพันธุ์ กล่าวด้วยว่า พรรครวมไทยสร้างชาติ มีนโยบายสำคัญ 3 ประการ คือ 1. การดำรงไว้ซี่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. การเลิกแบ่งสีแบ่งพวกทางการเมือง สร้างความสามัคคีปรองดองให้คนในชาติ และ 3. การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนผู้ยากไร้ โดยภายหลังจากที่พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมรัฐบาล พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการใดให้กระทบต่อสถาบันหลักของชาติ การดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นเรื่องของการทำให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเท่านั้น โดยจะไม่เข้าไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและสถาบันพระมหากษัตริย์ และจะเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ทำกินของประชาชน ที่สำคัญ คือ จะไม่ดำเนินการใดที่ขัดต่อแนวทางและนโยบายหลักของพรรครวมไทยสร้างชาติ ซึ่งต้องขอขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่ระบุทุกเรื่องนี้ไว้ในแถลงการณ์การจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้ครบทุกข้อ

หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสามัคคีปรองดองเลิกการแตกแยก ใช้พลังความสามารถทางการเมืองของทั้งพรรครวมไทยสร้างชาติ และพรรคเพื่อไทยมาช่วยกันสร้างสรรค์บ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าและสงบสุขต่อไป ทั้งนี้ ขอยืนยันและให้คำมั่นต่อประชาชนว่า พรรครวมไทยสร้างชาติจะทำหน้าที่ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศและสถาบันหลักของชาติ สร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง และจะทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้งอย่างสุดความสามารถ

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  ข่าว/เรียบเรียง

เฟซบุ๊กเพจ พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค – Pirapan Salirathavibhaga  ข้อมูล/ภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org