a
สส.สงคราม พรรคเพื่อไทย เชื่อ นโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาท ช่วยยกระดับเศรษฐกิจไทย

19 ส.ค. 66 – สส.สงคราม พรรคเพื่อไทย เชื่อนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาท ช่วยยกระดับเศรษฐกิจไทยย้ำพรรคเพื่อไทยพร้อมแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนทันที หลังจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จ

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า หลังการจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จพรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าแก้ปัญหาปากท้องประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วน การแก้ปัญหาค่าครองชีพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่กระทบกับค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน เพราะการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน นอกจากนี้พรรคเพื่อไทย มีแนวทางในการปรับลดราคาพลังงาน น้ำมัน ไฟฟ้าและก๊าช หวังลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้ประชาชน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ประชาชนต้องได้รับผลกระทบจากการบริหารผิดพลาดของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งพรรคเพื่อไทยให้คำแนะนำว่าจะต้องแก้ไขอย่างไร แต่รัฐบาลกลับเลือกผลักภาระให้ผู้บริโภค ส่งผลให้ราคาพลังงานทุกประเภทปรับตัวขึ้นรายวัน กระทบรายได้ประชาชน กระทบต้นทุนของผู้ประกอบการ ทำให้ต้องปรับราคาสินค้า ดังนั้น หากตั้งรัฐบาลได้สำเร็จพรรคเพื่อไทยพร้อมจะปรับราคาพลังงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน เป็นการเร่งด่วน และโดยเฉพาะ การเดินหน้านโยบายดิจิทัลวอลเล็ต โดยประชาชนอายุ 16 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท สามารถใช้จ่ายในรัศมี 4 กิโลเมตร แต่ปรับเปลี่ยนได้ ตามลักษณะภูมิประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยใช้จ่ายได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งทันทีที่เริ่มมีการใช้จ่ายจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่อย่างรวดเร็ว เหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศ โดยหวังว่าดิจิทัลวอลเล็ตจะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดี เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจทั้งระบบ ตลอดจนยกระดับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม

อรพรรณ ขันทองคำ ข่าว/เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org