a
ประธานรัฐสภา กำหนดวาระประชุมรัฐสภา โหวตนายกฯ 22 ส.ค. นี้ เริ่มประชุม 10.00 น. เป็นต้นไป

17 ส.ค. 66 – ประธานรัฐสภา เผย หลังหารือฝ่ายกฎหมาย เพื่อกำหนดวาระประชุมรัฐสภา 22 ส.ค. นี้ เริ่มประชุม 10.00 น. คาดโหวตเลือกนายกฯ จบภายใน 17.30 น. เตรียมออกหนังสือนัดประชุมรัฐสภาวันพรุ่งนี้ เชื่อทุกฝ่ายมีความพร้อม

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการประสานงานและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือคณะกรรมการประสานงานข้อกฎหมาย ว่าที่ประชุมได้เตรียมการสำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 ส.ค. นี้ โดยจะเริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้จากเดิมเคยเริ่มประชุมเวลา 09.30 น. แต่กังวลว่า สส. และ สว.จะได้รับผลกระทบจากการเดินทาง เนื่องจากในวันดังกล่าวจะมีการปิดเส้นทางการจราจรบางเส้นทางรอบอาคารรัฐสภา ดังนั้นตนจะได้นำข้อหารือที่ได้ไปแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานวุฒิสภา หรือ วิปวุฒิสภา และผู้แทนพรรคการเมือง ให้รับทราบวันเวลาในการประชุมต่อไป 

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา ซึ่งค้างอยู่ในวาระการประชุมรัฐสภา เพื่อขอให้รัฐสภาทบทวนมติการเลือกนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 ว่าญัตติดังกล่าวยังคงค้างอยู่ในวาระการประชุมของรัฐสภา และยังไม่มีข้อยุติ แต่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้วินิจฉัยมติรัฐสภาแล้ว จึงจะขอให้ที่ประชุมรัฐสภาเร่งพิจารณาโดยเร็ว และไม่ควรใช้เวลามากในการพิจารณา โดยจะหารือในที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายเพื่อกำหนดเวลาพิจารณาอีกครั้ง เพื่อให้การพิจารณาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สามารถลงมติได้ทันในเวลา 15.00 น. และจบในเวลา 17.30 น เนื่องจากการเลือกนายกรัฐมนตรี ถือเป็นเรื่องด่วนที่สุด ขณะนี้พ้นจากการเลือกตั้งมา 3 เดือนแล้ว แต่ประชาชนยังไม่มีนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลชุดใหม่ รวมถึงยังมีกฎหมายรอการพิจารณาตามกำหนดเวลาอีกจำนวนมาก

ต่อข้อถามถึงกรณีที่นายวิทยา แก้วภราดัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคฯ ขอให้ประธานรัฐสภานัดประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี โดยคำนึงถึงความพร้อมของพรรคเพื่อไทยด้วยนั้น ประธานรัฐสภา กล่าวว่าขอให้เป็นเรื่องของพรรคการเมือง และขณะนี้ยังไม่มีพรรคการเมืองใดประสานมาเพื่อขอให้เลื่อนการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีออกไป โดยในวันพรุ่งนี้ (18 ส.ค. 66) ตนเองจะออกหนังสือนัดประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี ให้มาชิกรัฐสภารับทราบต่อไป และเมื่อประกาศกำหนดวาระการประชุมรัฐสภาแล้วมองว่าทุกฝ่ายจะมีความพร้อม

ณัฐเดช เอียดปุ่ม /ข่าว /เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org