a
สส.วิรัช พรรคเพื่อไทย ตั้งข้อสังเกตปมพลังงานราคาแพง และการตัดไม้พะยูงต่อเนื่องในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์

17 ส.ค.66 – สส.วิรัช พรรคเพื่อไทย ตั้งข้อสังเกตปมพลังงานราคาแพง และการตัดไม้พะยูงต่อเนื่องในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์  แนะดึงคนดี คนเก่ง เป็นรัฐมนตรีกำกับดูแลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนงานปฏิรูปให้สำเร็จเห็นผลชัด

นายวิรัช พิมพะนิตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย อภิปรายในวาระรับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 18 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยกล่าวว่า การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน มีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยตนตั้งข้อสังเกตต่อแผนการปฏิรูปประเทศในด้านที่ 10 ด้านพลังงาน ว่า เหตุใดมีการปฏิรูปด้านพลังงานแล้ว แต่พลังงานทุกอย่างจึงมีราคาแพงขึ้น เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน ค่าแก๊ส โดยเฉพาะแก๊ส LPG ซึ่งใช้ในทุกครัวเรือนของประชาชน นำไปสู่การตั้งคำถามถึงกระทรวงพลังงานว่าทุกวันนี้ได้ทำงานตามกลไกของตลาดทันหรือไม่ พร้อมมีความเห็นว่าสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเป็นความผิดพลาดทั้งหมด และเป็นแผนที่ล้าสมัย 

นอกจากนี้ สส.วิรัช กล่าวตั้งข้อสังเกตต่อแผนการปฏิรูปประเทศในด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่า ตนพบว่ามีการตัดไม้ พะยูง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกวัน ซึ่งตนเกรงว่าอาจทำให้ไม้พะยูงในจังหวัดกาฬสินธุ์หมดไป โดยขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาทบทวนการตัดไม้พะยูง เพื่อเก็บสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สมบัติของประเทศไทย ให้มีคงไว้อย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ ตนเสนอให้การดึงคนดี คนเก่ง และมีความสามารถอย่างแท้จริง มาทำงานเป็นรัฐมนตรีกำกับดูแลด้านพลังงานและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินการปฏิรูปประสบผลสัมฤทธิ์และเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป 

คณรัตน์ ยินดีมิตร / ข่าว / เรียบเรียง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org