a
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน พรรคใหม่ พรรคทางเลือกใหม่ และองค์กรภาคประชาชน ให้กำลังใจพรรคเพื่อไทย ขอให้ตั้งรัฐบาลสำเร็จ

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน พรรคใหม่ และพรรคทางเลือกใหม่ และองค์กรภาคประชาชน อาทิ
สหกรณ์แท๊กซี่สยาม และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าให้กำลังใจพรรคเพื่อไทย
และอวยพรขอให้ตั้งรัฐบาลสำเร็จ

17 ส.ค. 66 – พรรคครูไทยเพื่อประชาชน พรรคใหม่ พรรคทางเลือกใหม่ และองค์กรภาคประชาชน ให้กำลังใจพรรคเพื่อไทย อวยพรขอให้จัดตั้งรัฐบาลสำเร็จ ลั่นโหวตหนุนแคนดิเดตนายกฯ ของเพื่อไทยแน่นอน

โดยนายปรีดา บุญเพลิง สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน กล่าวว่า พรรคพร้อมสนับสนุนพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ ตลอดจนการตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ด้านนายกฤดิทัช แสงธนโยธิน สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคใหม่ ระบุว่าสัปดาห์หน้าจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ ตนยืนยันจะโหวตให้กับพรรคเพื่อไทยโดยเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย และมองว่าสิ่งสำคัญขณะนี้คือการเร่งจัดตั้งรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ ขณะที่นายวิฑูรย์ แนวพานิช ตัวแทนสหกรณ์แท๊กซี่สยาม ระบุว่าแม้การจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยจะมีแรงกดดันจากหลายฝ่าย แต่กลุ่มสหกรณ์ขอให้กำลังใจและคาดหวังว่าพรรคเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จโดยเร็ว ส่วนดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเปิดโอกาสให้สหกรณ์ได้ปกครองตนเองโดยให้รัฐเข้ามาแทรกแซงน้อยลงและมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือ soft loan ให้แก่สหกรณ์ในรูปแบบ Co – operative Bank 

ขณะที่นายอดิศร เพียงเกษ สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะเป็นตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยที่รับหนังสือการให้กำลังใจในครั้งนี้ ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่มองเห็นความพยายามของพรรคเพื่อไทยในการผลักดันให้มีนายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศ สัญญาว่าจะฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ สลายขั้วการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ เปิดโอกาสให้กับทุกฝ่ายได้แสดงความเห็นต่อการบริหารบ้านเมือง พร้อมทั้งตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพื่อสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศ และดำเนินการตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

ณัฐเดช เอียดปุ่ม /ข่าว /เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org