a
สส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ ขอรัฐเร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ที่ อ.วิเชียรบุรี และศรีเทพ จากต้นเหตุทางภูมิศาสตร์

16 ส.ค. 66 – สส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ ขอรัฐเร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ที่ อ.วิเชียรบุรี และศรีเทพ จากต้นเหตุทางภูมิศาสตร์ แนะเพิ่มแหล่งเก็บน้ำและขยายเส้นทางน้ำ

นายอัคร ทองใจสด สส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ที่อำเภอวิเชียรบุรี และศรีเทพ โดยระบุว่าเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำป่าสักเป็นหัวใจหลัก มีความยาว 350 กิโลเมตร ไหลผ่านตั้งแต่เหนือสุดไปถึงใต้สุดของจังหวัด แต่ความลาดชันของแม่น้ำซึ่งจุดสูงสุดของความลาดชันอยู่ที่ 190 เมตร จุดต่ำสุดอยู่ที่อำเภอศรีเทพความลาดชันสูงประมาณ 40 เมตร ทำให้ที่อำเภอวิเชียรบุรีและศรีเทพ ไม่สามารถเก็บกักน้ำจากแม่น้ำป่าสักได้และไหลออกไปยังจังหวัดอื่นเกือบทั้งหมด ส่วนปัญหาอุทกภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ต้องประสบโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของอำเภอเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพ ตั้งอยู่ช่วงทางผ่านน้ำ และเป็นจุดที่ต่ำกว่าอำเภออื่น ๆ ทำให้น้ำจากตอนเหนือไหลลงท่วม 2 อำเภออย่างรวดเร็ว ประกอบกับแม่น้ำป่าสักนั้นตื้นเขิน จึงไม่สามารถจุน้ำทั้งหมดไว้ได้ การระบายน้ำจึงเป็นไปได้ยากและช้ามาก รถไม่สามารถสัญจรได้ ต้องใช้เรือในการนำส่งอาหาร และส่งของใช้จำเป็น จากเหตุการณ์นี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของบ้านเรือน พืชผลทางการเกษตร ตนจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยขยายเส้นทางน้ำให้น้ำมีไหลผ่านไปได้

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org