a
สส.พันธ์ศักดิ์ พรรค รทสช.ขอรัฐบาลแก้ปัญหาราคายางพาราให้เกษตกรภาคใต้

16 ส.ค. 66 – สส.พันธ์ศักดิ์ จ.สุราษฎร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติ ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาราคายางพาราให้เกษตรกรภาคใต้ แนะประกันราคาอย่างยั่งยืน ผลักดันภาคอุตสาหกรรมอุดหนุนผลผลิตในประเทศเป็นหลัก

นายพันธ์ศักดิ์ บุญแทน สส.สุราษฎร์ธานี เขต 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) กล่าวถึงปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภูมิภาค ขณะนี้ราคายางพาราต่อกิโลกรัมอยู่ที่ประมาณ 30 บาท ซึ่งไม่คุ้มค่าต้นทุนที่ต้องเสียไป ขณะที่ราคาปุ๋ยเคมี และราคาน้ำมันกลับพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม บูรณาการแก้ปัญหาให้กับประชาชน เช่น การประกันราคายางพาราอยู่ที่ กิโลกรัมละ 60 บาทอย่างยั่งยืน และการกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ อุดหนุนปัจจัยการผลิตภายในประเทศเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรสวนยางพารามีรายได้เพียงพอสำหรับเลี้ยงชีพ และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้ขยายตัวมากขึ้นด้วย 

ณัฐเดช เอียดปุ่ม /ข่าว /เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org