a
นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นเรื่องร้องเรียนถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร สอบโปรเจควิทยุสื่อสาร ส่อแววทุจริต 4,316 ล้าน

15 ส.ค.66 – นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นเรื่องร้องเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร สอบโปรเจควิทยุสื่อสาร ส่อแววทุจริต 4,316 ล้าน เนื่องจากมีการล็อคสเปกอุปกรณ์โครงข่าย อุปกรณ์วิทยุและเครื่องลูกข่าย 

นายศรีสุวรรณ จรรยา ในนามองค์การรักชาติ รักแผ่นดิน พร้อมนายยศวริศ ชูกล่อม หรือ เจ๋ง ดอกจิก ประธานกลุ่มรวมใจรักชาติ เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เพื่อขอให้ตรวจสอบโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชา หรือ โครงการ Digital Trunked Radio ในสมัย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย มูลค่า 4,316 ล้านบาท

โดยนายศรีสุวรรณ กล่าวว่า พบข้อพิรุธหลายประการ1.มีการตั้งกรรมการทีโออาร์ที่เป็นพวกพ้อง และเป็นคนของบริษัทนอมินีให้เข้าไปร่วมจัดทำทีโออาร์ 2.มีการนำบริษัทที่ไม่มีคุณสมบัติในการเข้าประมูลงาน เข้ามาฮั้วทำราคากลางสูงเกินจริง ล็อคสเปกอุปกรณ์ทั้งหมดให้กับวิทยุสื่อสารยี่ห้อหนึ่งได้รับงานเพียงรายเดียว และร่วมมือกันกำหนดราคาอุปกรณ์วิทยุแบบพกพา อุปกรณ์เครื่องลูกข่าย และอุปกรณ์โครงข่ายที่มีราคาสูงเกินจริง 

นอกจากนั้น ยังมีการล็อคสเปกอุปกรณ์โครงข่าย ล็อคสเปกอุปกรณ์วิทยุและเครื่องลูกข่าย มีผลให้จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อเดิมตลอดไปหากมีการขยายโครงข่าย และต้องซื้อกับตัวแทนขายเพียงรายเดี่ยวเท่านั้นคือบริษัทนอมีนีของตนที่เป็นบริษัทมหาชน โดยการกำหนดทีโออาร์ล็อคสเปก วางแผนให้บริษัทนอมีนีเป็นผู้ชนะงานประมูล หลังจากนั้นนำงานที่ได้ไปให้บริษัทนอมินีที่เป็นบริษัทมหาชน เข้ารับช่วงงานต่อ มูลค่าประมาณ 3 พันล้านบาท อีกทั้งบริษัทที่ส่งเอกสารจัดทำราคากลาง บริษัทที่ยื่นประกวดราคา ในโครงการฯ มีผลประโยชน์ร่วมกัน และรับช่วงงานต่อจากบริษัทมหาชนดังกล่าวอีกด้วย อย่างไรก็ตามโครงการฯดังกล่าวนี้ยังส่งมอบงานไม่ครบ อยู่ในช่วงดำเนินการ และเป็นเรื่องใหญ่ที่องค์การรักชาติ รักแผ่นดิน ไม่อาจปล่อยให้เรื่องดังกล่าวผ่านไปได้ 

ด้านรองประธานสภาผู้แทน ราษฎร คนที่สองกล่าวว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประสานงานกับพรรคการเมืองเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมาธิการทั้ง 35 คณะ หากมีการจัดสรรเบื้องต้นแล้วเสร็จ จึงจะส่งมอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวนี้ไปยังคณะกรรมาธิการฯที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งให้ผู้ร้องได้ทราบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ณรารัฏฐ์ โพธินาม / ข่าว เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org