a
สส.กาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไข 3 ปัญหาในพื้นที่ จ.ตรัง

14 ส.ค.66 – สส.กาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค-คลื่นกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ จ.ตรัง พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง ถ.กะลาเส-แหลมไทร จ.ตรัง เพื่ออำนวยความสะดวกการสัญจรและป้องกันอุบัติเหตุ 

นายกาญจน์ ตั้งปอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวจังหวัดตรัง จำนวน 3 เรื่อง ผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ไปถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

โดยเรื่องแรก ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค ใน 7 หมู่บ้าน ของตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นแหล่งท่องที่สำคัญอันดับต้น ๆ ของประเทศเป็นจำนวนมาก ได้แก่ เกาะกระดาน ถ้ำมรกต หรือแม้แต่พะยูนฝูงสุดท้ายก็อยู่บริเวณนี้ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอย เยี่ยมชม ทำให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก แต่ปัญหาที่สำคัญ คือ ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคขาดแคลน มาเป็นระยะเวลานาน จึงขอให้การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ให้ช่วยขยายเขตและปรับปรุงทรัพยากรน้ำบาดาล สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เข้ามาศึกษาสำรวจเพื่อเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวโดยเร็ว

ส่วนเรื่องที่ 2 ตนได้รับแจ้งจากชาวบ้าน หมู่ที่ 3 บ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ถึงปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง จนเป็นเหตุให้เกิดบ้านเรือนเสียหาย มากกว่า 10 หลังคาเรือน ระยะความยาวจากหน้าหาดประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งหากไม่รีบแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อชุมชนบ้านมดตะนอยเป็นอย่างมาก จึงขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าไปเร่งรัดศึกษาผลกระทบ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง ไม่ให้ทรัพย์สินของประชาชนเสียหายไปมากกว่านี้

และเรื่องที่ 3 ปัญหาไฟส่องสว่าง ถนนกะลาเส-แหลมไทร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ​ได้ตัดจากทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4046 (อำเภอสิเกา – บ้านควนกุน) เข้าไปยัง 4 หมู่บ้าน ระยะทาง 16 กิโลเมตร ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านแหลมไทร หมู่ที่ 4 บ้านบางค้างคาว หมู่ที่ 5 บ้านแหลมมะขาม และหมู่ 7 บ้านทุ่งทอง เนื่องจากชาวบ้านที่อยู่อาศัยดังกล่าว ประมาณ 1,000 หลังคาเรือน ใช้ถนนสายนี้เป็นถนนสายหลักในการสัญจรไปมา แต่ยังขาดไฟส่องสว่างตลอดเส้นทาง ประกอบกับมีโค้งที่อันตรายเป็นจำนวนมาก เกรงว่าจะไม่ได้รับความสะดวกสบาย จึงขอให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้าตรวจสอบและทำการติดตั้งไฟส่องสว่าง เพื่อป้องกันอันตรายและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรไปมา

คณรัตน์ ยินดีมิตร / ข่าว / เรียบเรียง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org