a
ก้าวไกล เสนอสภา ตั้งกมธ.วิสามัญฯ แก้ปัญหาการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ

10 ส.ค.66- พรรคก้าวไกล เสนอสภาฯ ตั้งกมธ.วิสามัญฯแก้ปัญหาการศึกษาสำหรับเด็กไร้สัญชาติ

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.อ่างทอง พรรคก้าวไกล พร้อมสส.พรรคก้าวไกล แถลงข่าวกรณีที่หน่วยงานของรัฐบาลไทยร่วมกันผลักดันส่งเด็กนักเรียน 126 คน ซึ่งไม่มีเอกสารทางทะเบียนราษฎรจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง กลับประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้พรรคก้าวไกลไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามกรณีดังกล่าว พบว่า โรงเรียนไม่สามารถออกรหัส G หรือ Generate ให้กับนักเรียนที่ไม่มีสถานะได้ ซึ่งขณะนี้นักเรียนทั้งหมดได้ถูกส่งตัวกลับประเทศเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ พรรคก้าวไกล เห็นว่าควรมีการถอดบทเรียนร่วมกันว่ากรณีดังกล่าวเข้าข่ายขัดต่อหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หรือขัดต่อหลักการการศึกษาของเด็กแบบถ้วนหน้ารวมถึงขัดต่อนโยบายหรือมติคณะรัฐมนตรีต่างๆ ที่ต้องเคารพต่อเด็กที่ไร้สถานะในประเทศไทยหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม ทางพรรคก้าวไกลได้มีการยื่นญัตติเพื่อขอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาสำหลับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ หรือไม่มีสัญชาติไทย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหวังว่าสภาผู้แทนราษฎร จะเร่งบรรจุวาระที่พรรคก้าวไกลเสนอ และคาดหวังว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองจะให้การสนับสนุน การจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญในครั้งนี้ เพื่อให้มีการสรุปข้อมูลตัวเลขประเด็นปัญหาให้ชัดเจนว่าตกลงวันนี้มีเด็กไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาหรือเข้าถึงระบบการศึกษาแต่ไม่สามารถลงรหัส G ได้จำนวนเท่าไหร่ มีอุปสรรคปัญหาอะไร และหาสาเหตุเด็กที่มีรหัส G มี 9 หมื่นกว่าราย มีรายการสถานะบุคคล เลขประจำตัว 13 หลักเพียง 30,000 คนเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายที่พรรคเคยหาเสียงไว้และไม่คืนคำพูดที่เคยหาเสียงไว้แน่นอน

ด้านนายปารมี ไวจงเจริญ สส.พรรคก้าวไกล กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเป็นคนยื่นเสนอญัตติดังกล่าว เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาทั้งระบบ การลงรหัส G ให้เด็กกลุ่มนี้ เป็นการส่งเสริมให้เด็กแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ได้เล่าเรียน ซึ่งเป็นเรื่องด้านมนุษยธรรมในการเป็นเพื่อนมนุษย์ และยังส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะหลายอาชีพในปัจจุบันแรงงานไทยไม่ทำแล้ว ซึ่งต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติ และส่งผลต่อเนื่องในเรื่องของความมั่นคงลดปัญหาอาชญากรรม และสาธารณสุข

ณรารัฏฐ์  โพธินาม / ข่าว เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org