a
สส.ธิวัลรัตน์ จังหวัดเพชรบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ ขอให้กระทรวงคมนาคมจัดสรรงบประมาณสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ เพื่อบรรเทาการจราจรติดขัดและลดอุบัติเหตุ

10 ส.ค.66 – สส.ธิวัลรัตน์ จังหวัดเพชรบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ ขอให้กระทรวงคมนาคม จัดสรรงบประมาณสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ เพื่อบรรเทาการจราจรติดขัดและลดอุบัติเหตุ รวมทั้งขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หาแนวทางบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจาน ให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรของประชาชน

นางสาวธิวัลรัตน์  อังกินันทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดเพชรบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ ขอปรึกษาหารือปัญหาของประชาชนผ่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาการคมนาคมของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ ประชาชนที่อาศัยในเขต 1 เทศบาลเมืองเพชรบุรี และผู้ใช้ถนนบริเวณทางรถไฟ เนื่องจากปัจจุบันมีการเพิ่มรถไฟรางคู่ ทำให้เกิดการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร โดยเฉพาะบริเวณทางข้ามทางรถไฟสนามกีฬาดอนคาน ระหว่างเทศบาลเมืองเพชรบุรี ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชัย และบริเวณทางข้ามแยกต้นมะม่วงไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอให้กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ เพื่อบรรเทาการจราจรติดขัดและลดอุบัติเหตุ

นางสาวธิวัลรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ได้รับผลกระทบจากปัญหาปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจาน ลดลง จากปกติที่มีความจุ 710 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปัจจุบันมีน้ำเหลือเพียง 200 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ทำให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลดอนยาง ตำบลหนองขนาน และตำบลนาพันสาม และพื้นที่ปลายคลองส่งน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ขาดแคลนน้ำต่อการทำการเกษตร นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากกรณีประตูระบายน้ำคลองอรรถสิทธิ์ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ทำให้ไม่สามารถใช้เปิดปิดการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดน้ำรั่วไหล เอ่อล้นท่วมหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตร แต่เมื่อถึงฤดูฝนแม่น้ำเพชรบุรีมีปริมาณน้ำมากจากการระบายน้ำของเขื่อนเพชรบุรี ประตูระบายน้ำไม่สามารถปิดกั้นการระบายน้ำได้ ทำให้น้ำท่วมทุกปี และประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาแนวทางบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจาน ให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรของประชาชนต่อไป

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  ข่าว/เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org