a
สส.วันนิวัติ พรรคเพื่อไทย เสนอ 3 มาตรการปราบปรามยาเสพติด เชื่อหากผู้นำประเทศจริงจัง สามารถทำได้สำเร็จ

9 ส.ค. 66 – สส.วันนิวัติ พรรคเพื่อไทย เสนอ 3 มาตรการปราบปรามยาเสพติด เชื่อหากผู้นำประเทศจริงจัง สามารถทำได้สำเร็จ พร้อมแนะการบำบัดด้วยจิตวิทยาช่วยผู้เสพไม่กลับสู่วังวนยาเสพติด

นายวันนิวัติ สมบูรณ์ สส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย อภิปรายรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2564 ว่า จากการลงพื้นที่แทบทุกอำเภอ และจากการรับฟังการอภิปรายของ สส. ต่อรายงานฉบับนี้ เห็นตรงกันว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว โดยประชาชนในเขตพื้นที่ของตนเองเรียกร้องว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดก็ตามที่มาเป็นรัฐบาล ขอให้ดำเนินการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่ในอดีตเคยประกาศสงครามกับยาเสพติดและทำได้สำเร็จ เมื่อสมัยเป็นพรรคไทยรักไทย

นายวันนิวัติ ยังได้เสนอ 3 มาตรการที่จะช่วยให้การปราบปรามยาเสพติดทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1. การที่นายกรัฐมนตรี ต้องนั่งเป็นประธาน เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาร่วมกัน เดินหน้าปราบปรามอย่างเต็มรูปแบบ เร่งยึดทรัพย์ผู้ค้ายาเสพติด เจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาการค้าชายแดน ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับผู้เกี่ยวข้อง 2. การบำบัดผู้ติดยาเสพติดที่ถือว่าเป็นผู้ป่วย ซึ่งหลายหน่วยงานเรียกร้องของบประมาณที่ยังขาดอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเห็นว่าการบำบัดด้วยจิตวิทยาจะทำให้ผู้เสพไม่หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องปากท้องของประชาชนร่วมด้วย และ 3. การให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่ทำงานอย่างจริงจังและตั้งใจในการดูแลประชาชนให้รอดพ้นจากยาเสพติด   

ทัดดาว ทองอิ่ม ข่าว / เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org