a
สส.รัฐ พรรคเพื่อไทย แนะ ป.ป.ส.-รัฐบาล ใช้ราคาขายยาเสพติด เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสะท้อนความชัดเจนผลการปฏิบัติงานตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่

9 ส.ค.66 – สส.รัฐ พรรคเพื่อไทย แนะ ป.ป.ส.-รัฐบาลใช้ราคาขายยาเสพติด เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสะท้อนความชัดเจนผลการปฏิบัติงานตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ พร้อมส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนร่วมป้องกันและเฝ้าระวัง แก้ปัญหาขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปรามยาเสพติด

นายรัฐ คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อภิปรายรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2564 โดยกล่าวว่า จากข้อมูลในรายงานฯ พบว่า ปัจจุบัน สถานการณ์ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมและอาชญากรรม ตามมา โดยหน่วยงานภาครัฐ ได้มี 6 มาตรการบริหารจัดการปัญหานี้ ซึ่งในส่วนของ สำนักงาน ป.ป.ส. จะเกี่ยวข้องกับ มาตรการที่ 2 คือ ปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย สกัดกั้นและปราบปรามจับกุม และมาตรการที่ 6 คือ ยึดทรัพย์และอายัดทรัพย์ (กฎหมายใหม่ให้อำนาจยึดทรัพย์ได้ตามมูลค่าของกลาง) ซึ่งตามรายงานฯ พบว่ามีการรายงานจำนวนคดีและปริมาณยาเสพติดที่จับกุมจำนวนมากขึ้น ซึ่งตนตั้งข้อสังเกตว่าการจับกุมที่มากขึ้นสื่อถึงผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นหรือไม่ โดยมีมุมมองว่า ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานคือจำนวนผู้ร้ายหรือปริมาณยาเสพติดที่จับกุมไม่ได้ต่างหาก เพราะแม้จะจับกุมได้มาก แต่ส่วนที่เล็ดลอดก็มากเช่นกัน ทำให้ยาเสพติดที่เล็ดลอดออกไปยิ่งมีจำนวนมาก ย่อมสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ 

ดังนั้นตนจึงเห็นว่าสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดการทำงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. คือสินค้ายาเสพติดที่เล็ดลอดไปต่างหาก โดยตนขอเสนอแนวคิด ควรใช้ราคาขายยาเสพติดในท้องตลาด เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนถึงผลการปฏิบัติงานตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ ส่วนกรณี ป.ป.ส. ประสบปัญหาขาดแคลนจำนวนเจ้าพนักงานปฏิบัติงานที่มีจำนวนลดลงครึ่งต่อครึ่งจากจำนวนที่มีการแต่งตั้ง เนื่องจากหลายสาเหตุ ตนอยากให้มีการชี้แจงรายละเอียดในรายงานด้วย

นอกจากนี้ นายรัฐ กล่าวเพิ่มเติมถึงข้อเสนอแนะต่อ ป.ป.ส. และรัฐบาล ว่า 1. ขอให้เพิ่มข้อมูลราคาขายยาขายยาเสพติดในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศมีรายงาน เพื่อเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  2. เพื่อแก้ปัญหาเรื่องจำนวนเจ้าพนักงานที่มีจำกัด ควรส่งเสริมให้ความรู้แก่ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ซึ่งอยู่ใกล้ชิดปัญหา ร่วมป้องกันและเฝ้าระวัง และ 3. ตั้งคณะกรรมการระดับชุมชนโดยใช้ผู้นำและคนในชุมชน เพื่อร่วมจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เห็นผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

คณรัตน์ ยินดีมิตร / ข่าว / เรียบเรียง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org