a
สส.ณัฐวุฒิ พรรคชาติไทยพัฒนา ขอการประปาส่วนภูมิภาค เร่งจัดสรรงบสร้างบ่อน้ำบาดาลแห่งใหม่ให้ประชาชน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

5 ส.ค.66 – สส.ณัฐวุฒิ พรรคชาติไทยพัฒนา ขอการประปาส่วนภูมิภาค เร่งจัดสรรงบสร้างบ่อน้ำบาดาลแห่งใหม่ให้ประชาชน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ทดแทนบ่อเดิมที่ชำรุด พร้อมเรียกร้องกรมชลประทาน เร่งก่อสร้างคันกั้นน้ำบ้านดอนไข่เต่า ให้แล้วเสร็จ หลังการก่อสร้างไม่คืบหน้า ส่งผลกระทบถนนในพื้นที่เกิดการชำรุด

นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ว่า ขณะนี้ประชาชนกว่า 1,000 ครัวเรือน ในพื้นที่หมู่ที่ 5 เขตเทศบาลโคกคราม และหมู่ที่ 8 เขตองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางปลาม้า ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาไม่มีน้ำประปาใช้ เนื่องจากบ่อน้ำบาดาลชำรุด จึงขอให้ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เร่งจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลแห่งใหม่ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

สส.ณัฐวุฒิ ยังขอให้กรมชลประทาน เร่งก่อสร้างคันกั้นน้ำในพื้นที่บ้านดอนไข่เต่า หมู่ที่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากขณะนี้การก่อสร้างยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ส่งผลให้ถนนบริเวณดังกล่าวเกิดการชำรุด  โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org