a
เลขาธิการพรรคเป็นธรรม หนุนก้าวไกลปิดสวิตช์ สว.เลือกนายกฯ

4 ส.ค.66 – เลขาธิการพรรคเป็นธรรม ยืนยันจุดยืนเดิม สนับสนุนก้าวไกลปิดสวิตช์ สว.เลือกนายกฯ เหตุเป็นกลไกขวางการเดินหน้าประชาธิปไตย ย้ำ พร้อมเป็นฝ่ายค้านเคียงข้างก้าวไกล 

นายกัณวีร์ สืบแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคเป็นธรรม กล่าวว่า พรรคยืนยันจุดยืนเดิมสนับสนุนพรรคก้าวไกลเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยกเลิกมาตรา 272 ตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เลือกนายกรัฐมนตรี เพราะถือเป็นกลไกหนึ่งที่ขัดขวางการเดินหน้าตามระบอบประชาธิปไตยของประเทศ เห็นได้จากการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ในครั้งแรก ซึ่ง สว. เป็นปัจจัยสำคัญ ทำให้ไม่สามารถโหวตเลือก นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรีได้ ดังนั้น เมื่อมีการเสนอยกเลิกมาตรา 272 จึงเป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่ง หากศาลรัฐธรรมนูญมีการวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อที่ 41 แล้วอาจสามารถเสนอชื่อ นายพิธา กลับเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ได้อีกครั้ง ส่วนแนวคิดรอ 10 เดือนให้ สว.หมดวาระ อาจเป็นทางเลือกหนึ่งให้ประเทศเดินหน้าต่อเช่นกัน

นายกัณวีร์ กล่าวย้ำว่า พรรคเป็นธรรมมีอุดมการณ์ที่ชัดเจน คือ การเดินหน้าสร้างระบอบประชาธิปไตยให้ได้ในประเทศ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง แล้วนำอำนาจกลับคืนสู่ประชาชนให้ได้ ทั้งนี้พรรคพร้อมเป็นฝ่ายค้านเคียงข้างพรรคก้าวไกล พร้อมหวังว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยจะสามารถกลับมาจับมือกันอีกครั้ง รวมทั้งอีก 6 พรรค การเมืองที่ร่วมทำ MOU ด้วยกันในครั้งแรก เพราะ เป็นแหล่งที่มาที่เดียวของอำนาจที่จะไปสถาปนาอำนาจรัฐได้ในขณะนี้ ทำให้ระบอบประชาธิปไตยฝังรากลึกในประเทศได้ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการยกเลิกมาตรา 272 เป็นอีกหนึ่งทางเลือก นำมาซึ่งรัฐบาลของประชาชนอย่างแท้จริง

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org