a
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ให้การรับรอง ประธาน กมธ.กิจการรัฐสภาญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

3 ส.ค.66 – รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ให้การรับรอง ประธาน กมธ. กิจการรัฐสภาญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน มั่นใจการเลือกนายกรัฐมนตรีของไทยจะผ่านไปได้ด้วยดี พร้อมนำประเทศเดินไปข้างหน้ายึดหลักด้วยความมั่นคงและประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ

นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ให้การรับรอง นายอะซุมิ จุน ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการรัฐสภาญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสภาผู้แทนราษฎรของทั้งสองประเทศ โดยมีคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย นางฐิติมา  ฉายแสง นายเทอดชาติ  ชัยพงษ์ นายธเนศ  เครือรัตน์ นางมนพร  เจริญศรี นายทรงศักดิ์  ส่งเสริมอุดมชัย นางสาวพิมพ์พิชชา  ชัยศุภกิจเจริญ นางสาวชญาภา  สินธุไพร พร้อมด้วยนายกวี อัศวรัตน์ เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง นางสาวพิชชา  เชื้อเมืองพาน ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง นางสาวสตีจิตร  ไตรพิบูลย์สุข รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายอาพล  นันทขว้าง ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมให้การรับรอง ณ ห้องรับรองพิเศษ 205 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง กล่าวต้อนรับ พร้อมแสดงความยินดีกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่แน่นแฟ้นยาวนานถึง 136 ปี ซึ่งการเยือนรัฐสภาไทยในครั้งนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ในการเดินทางเยือนระหว่างกันของผู้นำระดับสูงยังมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อปี 2565 นายฟูมิโอะ  คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของไทยและญี่ปุ่นที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยเป็นจำนวนมาก และมีชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในไทยเป็นจำนวนกว่าแสนคน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การเมืองของไทยขณะนี้เป็นช่วงของการเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าประชาชนชาวไทยมีความเข้าใจดีว่าทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันเพื่อให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้า โดยจะต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงและเศรษฐกิจของชาติเป็นสำคัญ

ประธานคณะกรรมาธิการกิจการรัฐสภาญี่ปุ่น กล่าวขอบคุณและรู้สึกเป็นเกียรติที่เป็นคณะผู้แทนรัฐสภาจากญี่ปุ่นชุดแรกที่เดินทางมาเยือนรัฐสภาไทยในครั้งนี้ และที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศ ทำให้เกิดการเยือนระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอโดยในด้านการเมือง โดยเชื่อว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีจะผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งต้องอาศัยผู้ที่ทำหน้าที่ประสานงานด้านการเมืองจะช่วยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี้ ขอเชิญชวนให้นายกรัฐมนตรีของไทยเข้าร่วมการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อาเซียน ครบรอบ 50 ปี ในเดือนธันวาคม 2566 ที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพด้วย

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  เรียบเรียง

กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ข้อมูล/ภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org