a
สส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ หนุนพัฒนาคนรุ่นใหม่รับอุตสาหกรรมใหม่

2 ส.ค. 66 – สส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ หนุนพัฒนาคนรุ่นใหม่รับอุตสาหกรรมใหม่ พร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้คนพื้นที่

นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.ชลบุรี  พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวว่า จ.ชลบุรี อยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งมีการพัฒนาพื้นที่และสร้างบุคลากรเพื่อรองรับ  โดยรัฐบาลชุดที่ผ่านมาได้วางแผนพัฒนาแรงงานทักษะไว้สำหรับรองรับการขยายตัวของพื้นที่และอุตสาหกรรมใหม่ที่มาพร้อมอีอีซี เน้นดึงคนรุ่นใหม่ให้เกิดการเรียนรู้วิชาการแนวใหม่ ที่จะนำมาสู่การสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่มากขึ้น รวมทั้งเร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามามากขึ้น ดังนั้น จากปัจจัยดังกล่าวตนจึงเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาสาธารณูปโภครวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ ซึ่งแม้มีบางส่วนดำเนินการไปแล้ว แต่ยังจำเป็นที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาที่ตนลงพื้นที่ทำหน้าที่ สส. มีทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนา ด้วยการนำเสียงสะท้อนของประชาชนไปนำเสนอต่อพรรค เพื่อจัดทำแผนเป็นแนวนโยบายของรัฐบาล นำมาสู่การพัฒนา อ.สัตหีบ  เป็นการฟังเสียงสะท้อนจากล่างสู่บน

นายสถิระ กล่าวว่า ตนยืนยันตั้งใจเข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชน ทำงาน แก้ปัญหา พัฒนา แม้การเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org