a
ส.ส อรรถกร พปชร. ยื่นญัตติด่วนขอสภาตั้ง กมธ.แก้ไขราคากุ้งตกต่ำ

1 ส.ค. 66 – ส.ส อรรถกร พปชร. ยื่นญัตติด่วนขอสภาตั้ง กมธ.แก้ไขราคากุ้งตกต่ำ จากสาเหตุบอร์ดฯอนุมัตินำเข้ากุ้งต่างประเทศและต้นทุนการผลิตสูง ย้ำ รัฐต้องเร่งจัดการก่อนปัญหาบานปลาย

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)เปิดเผยว่า ตนได้เสนอญัตติด่วนเพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ เนื่องจากขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งขนาดกลางและรายย่อย กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากปัญหาราคากุ้งเลี้ยงตกต่ำอย่างรวดเร็ว สาเหตุส่วนหนึ่งจากการที่คณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโช่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ (Shrimp Board) หรือบอร์ดกุ้ง อนุมัติการนำเข้ากุ้งจากเอกวาดอร์และอินเดียแล้วโดยให้เหตุผลว่าเกษตรกรไทยมีโครงการประกันราคากุ้งอยู่แล้ว ขณะเดียวกันสาเหตุของปัญหามาจากน้ำมันเซื้อเพลิงมีราคาสูง การมีโรคระบาดในกุ้ง ประกอบกับราคาประกันขั้นต่ำที่ห้องเย็นตั้งเท่ากับราคาตันทุนการผลิต  รวมถึงปัจจัยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเท่ากับเป็นการบังคับให้เกษตรกรต้องจำหน่ายในราคาขาดทุน จนต้องประสบปัญหาหนี้สิน

นายอรรถกร กล่าวต่อไปว่าแม้ราคากุ้งจะถูกกำหนดโดยบอร์ด แต่ราคาของจริงไม่เป็นไปตามที่กำหนดจึงต้องการให้รัฐช่วยลดภาระต้นทุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เช่น ค่าอาหารกุ้ง ค่าปูน ค่าไฟฟ้า ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อกำไรของเกษตรกร หากภาครัฐไม่ดำเนินมาตรการอย่างเป็นรูปธรรม ปัญหาอาจบานปลายตนจึงเสนอขอให้สภามีมติตั้งคณะกมธ.ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยโดยเร่งด่วน เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดินและประชาชน เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะรักษาความมั่นคงของประเทศในทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ญัตติดังกล่าวที่ตนเสนอได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาเรียบร้อยแล้ว จึงหวังว่าจะสามารถช่วยแก้ไขความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรได้ทันเวลา

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org