a
สส.พัทลุง ปชป. ยื่นกระทู้ถาม รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา แจงนโยบายสนับสนุนการกีฬาพร้อมขอตั้งโรงเรียนกีฬาให้จังหวัด

31ก.ค. 66 – สส.พัทลุง ปชป. ยื่นกระทู้ถามถึง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ชี้แจงนโยบายสนับสนุนการกีฬาของประเทศ พร้อมขอตั้งโรงเรียนกีฬาให้กับจังหวัด หวังสร้างนักกีฬาคุณภาพเป็นทีมชาติ ส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับประชาชน

นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดพัทลุง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงนโยบายโรงเรียนกีฬาจังหวัดพัทลุง และการส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพประชาชน ว่า จังหวัดพัทลุง คือ เมืองกีฬาที่ประชาชนให้ความสนใจ และชื่นชอบการเล่นกีฬาในทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งกีฬาของเด็ก เยาวชน และผู้อาวุโส เห็นได้จากการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดพัทลุงที่มีมายาวนานกว่า 70 ปี จนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ รวมทั้งยังเป็นจังหวัดหนึ่งที่ผลิตนักกีฬาในระดับทีมชาติไทยมาหลายยุคหลายสมัย อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงและรับรางวัลมากมาย แต่ จังหวัดพัทลุง กลับเป็นจังหวัดที่ไม่มีโรงเรียนกีฬาเป็นของตนเอง ทำให้เด็ก ๆ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเรียนด้านการกีฬา ต้องเดินทางไปศึกษาต่อในโรงเรียนกีฬาตามจังหวัดต่าง ๆ รวมถึง จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดที่มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานเพียง 2 แห่ง คือ สนามกีฬาประจำจังหวัดพัทลุง และสนามกีฬาควนขนุน ซึ่งเป็นอำเภอทางตอนเหนือของจังหวัดเท่านั้น แต่ในส่วนของจังหวัดตอนใต้  ที่ครอบคลุมใน 5 อำเภอ คือ กงหรา ตะโหมด ป่าบอน ปากพะยูน และบางแก้ว กลับไม่มีสนามกีฬาที่มีมาตรฐาน 

ด้วยปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทำให้ตนตัดสินใจยื่นกระทู้ถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงใน 2 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาของประเทศในแต่ละด้านอย่างไร และ 2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา การก่อสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ขาดแคลนของจังหวัดพัทลุงหรือไม่ อย่างไร

นายร่มธรรม กล่าวด้วยว่า ตนเชื่อว่าถ้ารัฐบาลมีการสนับสนุนด้านการกีฬา การจัดการเรียนการสอนกีฬาประเภทต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาเพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ก็จะส่งผลให้ทุกจังหวัด รวมทั้ง จังหวัดพัทลุง สามารถสร้างนักกีฬาที่มีคุณภาพ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และเข้าร่วมทีมชาติไทยเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับการส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชน ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการหรือกิจกรรมเพื่อสุขภาพ และรองรับสังคมผู้สูงวัยสุขภาพดี ได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย ทั้งนี้ ตนจะติดตามเรื่องดังกล่าวว่ารัฐบาลจะมีคำตอบและแนวทางดำเนินการอย่างไร ต่อไป 

คณรัตน์ ยินดีมิตร / ข่าว / เรียบเรียง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org