a
สส.อนันต์ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไข หลังรับเรื่องเรียนกรณีที่ริมตลิ่งบริเวณ ต.คลองขลุงถูกน้ำกัดเซาะ จนถนนทรุดตัว

30 ก.ค. 66 – สส.อนันต์ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังรับเรื่องเรียนกรณีที่ริมตลิ่งบริเวณ ต.คลองขลุงถูกน้ำกัดเซาะ เพื่อเร่งแก้ปัญหาถนนทรุดตัว ส่วนการแก้ปัญหาภัยแล้งได้ขุดลอกคลองสาธารณะ ต.ไตรตรึงษ์ เชื่อม ต.คลองสมบูรณ์ เพื่อกักเก็บน้ำทำการเกษตรและสำหรับอุปโภคบริโภค

นายอนันต์ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดกำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ  เปิดเผยว่า ตนได้ลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีที่ริมตลิ่งถูกน้ำกัดเซาะบริเวณ ต.คลองขลุง ทำให้ถนนเกิดการทรุดตัว สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา ซึ่งตนได้ประสานไปยังส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง เพื่อเข้าไปตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งพบว่าเกิดจากการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำปิง ทำให้ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านทรุดตัวลง โดยขณะนี้กำลังดำเนินการซ่อมแซมถนนเส้นดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างเร่งด่วน

สส.อนันต์ ย้ำว่าหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือการเป็นกระบอกเสียง จะต้องนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือในสภา เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดำเนินการแก้ไข พร้อมยังได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ด้วยว่า ได้ดำเนินการขุดลอกคลองสาธารณะ ม.14 บ้านทรัพย์สีทอง ต.ไตรตรึงษ์ เชื่อมต่อม.3 บ้านหนองผักหนาม ต.คลองสมบูรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำขุดลอกคลอง และกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้ เพราะที่ผ่านมาประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรประสบกับปัญหาภัยแล้งซ้ำซากเป็นระยะเวลานาน กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ทั้งแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาให้ทันการณ์

เรณู เขมาปัญญา ข่าว เรียบเรียง (แฟ้มภาพ)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org