a
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ระบุไม่จำเป็นต้องเตือนส.ส.ใหม่ เรื่องการปฏิบัติตัวในสภา หากยังอยู่ในระเบียบข้อบังคับ

26 ก.ค. 66 – รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ระบุไม่จำเป็นต้องเตือน สส.ใหม่ เรื่องการปฏิบัติตัวในสภา หากยังอยู่ในระเบียบข้อบังคับ ย้ำขอให้วัดกันที่ผลงาน

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง กล่าวถึงกรณีที่มีการโพสต์ภาพและวิจารณ์อิริยาบถและการนั่งในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรของ นางสาวรัชนก ศรีนอก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกลว่า การปฏิบัติตัวของ สส. อยู่ในระเบียบข้อบังคับกับเรื่องจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสมาชิกทุกคนมีวุฒิภาวะที่จะต้องเคารพ เพราะสมาชิกต้องรับผิดชอบตัวเองได้ ดังนั้น หาก สส.ไม่ได้กระทำผิดร้ายแรงที่ชัดเจนในประมวลจริยธรรมหรือไม่ได้มีผู้ร้องเรียน คิดว่าไม่จำเป็นต้องไปเคร่งครัดกับ สส.มาก และไม่จำเป็นต้องกำชับเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม แม้เป็น สส. ใหม่ แต่เห็นว่าสภาชุดปัจจุบันมี สส.ใหม่เกือบครึ่ง จึงคิดว่าแต่ละพรรคจะตักเตือนกันเอง ไม่ใช่เรื่องที่ตนจะต้องเตือนเฉพาะ สส.พรรคก้าวไกล โดยส่วนตนในสภาชุดที่ผ่านมามีทั้งเรื่องที่ทำถูกทำผิด และ สส.รุ่นพี่ช่วยตักเตือน จึงคิดว่า ส.ส.ใหม่สามารถค่อย ๆ เรียนรู้ไป
สำหรับกรณีที่มีการนำภาพอิริยาบถ ที่ไม่เหมาะสมของสมาชิกไปเผยแพร่นั้น นายปดิพัทธ์กล่าวว่า สส.ถือเป็นบุคคลสาธารณะและการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการถ่ายทอดสด ดังนั้น สส.ต้องทำใจว่า ชีวิตของตนเองจะต้องถูกตรวจสอบ ข้อวิจารณ์ไม่ว่าจะเชิงบวกหรือเชิงลบจะต้องพร้อมรับเพราะเป็นบุคคลสาธารณะ 

อรพรรณ ขันทองคำ ข่าว/เรียบเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

©2023 tpchannel.org